Εκθέσεις

Μόνιμες Εκθέσεις - Συλλογή

Συλλογή Χειροποίητων Κοσμά Ξενάκη

Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η συλλογή του αρχιτέκτονα Κοσµά Ξενάκη, η οποία αποτελείται από κεραµικά διαφόρων ειδών, αντιπροσωπευτικών της παραγωγής της περιόδου 1930-1970 περίπου, περιόδου χαρακτηριστικής και κρίσιµης για την τέχνη της αγγειοπλαστικής. Ο Ξενάκης, ερχόµενος σε επαφή µε τον κόσµο της κεραµικής στη Σίφνο, και προβλέποντας τη σταδιακή περιθωριοποίηση της έναντι της επικράτησης των νέων υλικών, ξεκίνησε να συλλέγει χειροποίητα σκεύη και εργαλεία, καταγράφοντας παράλληλα της διαστάσεις τους και άλλες πληροφορίες.

Η συλλογή και οι σηµειώσεις του, αποτελούν πηγή πολύ σηµαντικών και ενδιαφέρουσων πληροφοριών για ένα µεγάλο µέρος των µορφών που πλέον θεωρούνται παραδοσιακές και τυπικές της Σιφνέικης παραγωγής.

Συλλογή Αγγειοπλαστών Σίφνου

Με σκοπό την οργάνωση του Μουσείου Αγγειοπλαστικής Σίφνου, δημιουργήθηκε και η νεοσύστατη Συλλογή Αγγειοπλαστών Σίφνου.

Η συλλογή αυτή, απαρτίζεται από αγγεία και σκεύη που δώρισε µε προθυμία ο κάθε αγγειοπλάστης και αποτελούν είτε κληρονομιά από τις προγενέστερες γενιές αγγειοπλαστών των οικογενειών τους, είτε κοµµάτια των προσωπικών τους συλλογών.

Scroll to Top