Συλλογή

Μόνιμες Εκθέσεις - Συλλογές

  • Συλλογή Χειροποίητων Κοσμά Ξενάκη

    Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συλλογή του αρχιτέκτονα Κοσμά Ξενάκη, η οποία αποτελείται από κεραμικά διαφόρων ειδών, αντιπροσωπευτικών της παραγωγής της περιόδου 1930-1970 περίπου, περιόδου χαρακτηριστικής και κρίσιμης για την τέχνη της αγγειοπλαστικής. Ο Ξενάκης, ερχόμενος σε επαφή µε τον κόσμο της κεραμικής στη Σίφνο, και προβλέποντας τη σταδιακή περιθωριοποίηση της έναντι της επικράτησης των νέων υλικών, ξεκίνησε να συλλέγει χειροποίητα σκεύη και εργαλεία, καταγράφοντας παράλληλα της διαστάσεις τους και άλλες πληροφορίες. Η συλλογή και οι σημειώσεις του, αποτελούν πηγή πολύ σημαντικών και ενδιαφέρουσων πληροφοριών για ένα μεγάλο μέρος των μορφών που πλέον θεωρούνται παραδοσιακές και τυπικές της Σιφνέικης παραγωγής.

  • Συλλογή Αγγειοπλαστών Σίφνου

    Με σκοπό την οργάνωση του Μουσείου Αγγειοπλαστικής Σίφνου, δημιουργήθηκε και η νεοσύστατη Συλλογή Αγγειοπλαστών Σίφνου. Η συλλογή αυτή, απαρτίζεται από αγγεία και σκεύη που δώρισε µε προθυμία ο κάθε αγγειοπλάστης και αποτελούν είτε κληρονομιά από τις προγενέστερες γενιές αγγειοπλαστών των οικογενειών τους, είτε κοµµάτια των προσωπικών τους συλλογών.

Επιλεγμένα Εκθέματα

  • Πυρίµαχα σκεύη για χρήση σε ηλεκτρικούς φούρνους ή ξυλόφουρνους

- τα τσικάλια
- οι κατσαρόλες
- τα μαστέλα
- οι γάστρες

- τα γιουβέτσια
- οι ταβάδες
- οι σκεπασταριές
- οι φουφούδες

  • Χρηστικά σκεύη καθηµερινής χρήσης

- πιάτα, πιατέλες, μπόλ
- ποτήρια, κούπες, φλιτζάνια
- σταχτοδοχεία
- γλάστρες

- στάμνες
- βαρκόσταµνα
- καράφες
- δοχεία (µε καπάκια)

  • Αποθηκευτικά και άλλα παραδοσιακά αγγεία της Σίφνου

- η στάμνα
- το μισόσταµνο
- το βαρκόσταµνο
- το κανάτι
- το μαστέλο
- η κατσαρόλα
- το τσικάλι
- η σκεπασταριά
- η λεκάνη
- η φουφού

- ο αρµεός
- το θυμιατό
- η διψέλι
- το καπνιστήρι
- ο φλάρος
- ο λάηνας
- το λαήνι
- η γαβάθα
- η απλάδενα
- το µιθήρι

- ο λύχνος
- το κουρούπι
- η πινιάτα
- το κιούπι
- η γλάστρα
- το τσουκαλούδι
- το βερούδι
- το σιφόνι
- το µαγκάλι
- τα τρυπητό

Scroll to Top